Situația privind execuția bugetară

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD
STR. INDEPENDENTEI NR. 3
C.P. 310465
C.F. 3519755
Nr.767/02.04.2014.

 

SITUAŢIA PRIVIND EXECUŢIA BUGETARĂ LA 31.03.2014

 

651130 – ACTIVITATEA CLUB
650302 – ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
650401 – ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR INFERIOR
650402 – ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR
COD CONT INDICATOR Titlu Denumire Cont/Indicator Credite deschise  /Încasari PLĂŢI Buget initial Trim I
23 650000 10 TITL. I Chelt de personal 328,288.00
23 651130 10.01.01 Salarii de baza 250,861.00 245,000.00
23 651130 10.01.05 Spor pt.conditii de munca 262.00 1,000.00
23 651130 10.01.06 Alte sporuri 548.00
23 651130 10.01.10 Fond cumul 3,474.00
23 651130 10.01.11 Fond plata cu ora 1,420.00
23 651130 10.01.13 Indemnizatii delegare 117.00 100.00
23 651130 10.01.30 Alte drepturi salariale in bani 0.00 15,000.00
23 651130 10.03.01 Contributii.Asig.Soc.de Stat 53,604.00 57,928.00
23 651130 10.03.02 Contrib.asig.somaj 1,244.00 1,400.00
23 651130 10.03.03 Contrib.asig.soc.de sanatate 13,342.00 13,800.00
23 651130 10.03.04 Contrib.asig.pt.accid.munca 408.00 554.00
23 651130 10.03.06 Contrib.pt.concedii si ind. 2,751.00 2,300.00
Disponibilitaţi 328,288.00 328,031.00 337,082.00
23 650000 20 TITL. II Bunuri si servicii 88,731.00
23 651130 20.01.01 Furnituri de birou 0.00 500.00
23 651130 20.01.02 Materiale de curatenie 0.00 1,037.42 2,000.00
23 651130 20.01.03 Incalzit,iluminat,fort.motrica 0.00 69,245.72 75,000.00
23 651130 20.01.04 Apa canal,salubritate 0.00 7,094.19 9,000.00
23 651130 20.01.05 Carburanti si lubrefianti 0.00
23 651130 20.01.06 Piese de schimb 0.00
23 651130 20.01.07 Transport 0.00
23 651130 20.01.08 Posta,telefon.radio,tv. 0.00 624.56 1,000.00
23 651130 20.01.09 Materiale si prest.serv.caract.funct. 0.00 500.00
23 651130 20.01.30 Alte bun.si serv.pt.intret. 0.00 2,819.63 3,500.00
23 651130 20.02.00 Reparatii curente 0.00 1,000.00
23 651130 20.03.01 Hrana pentru oameni 0.00 100.00
23 651130 20.04.01 Medicamente 0.00
23 651130 20.04.02 Mater.sanitare 0.00
23 651130 20.05.01 Uniforme si echipamente 0.00
23 651130 20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat 0.00
23 651130 20.05.30 Alte obiecte de inventar 0.00 1,000.00
23 651130 20.06.01 Deplasari interne,detasari trans. 0.00 1,169.00 2,000.00
23 651130 20.11.00 Carti,publicatii si mat.doc. 0.00
23 651130 20.13.00 Pregatire profesionala 0.00 500.00 500.00
23 651130 20.14.00 Protectia muncii 0.00
23 651130 20.30.04 Chirii 0.00 6,240.00 15,000.00
23 651130 20.30.30 Alte chelt.cu bunuri si serv. 0.00 300.00
Disponibilitaţi 88,731.00 88,730.52 111,400.00
23 650000 57 TITL. VIII Asistenta sociala 14,818.00
23 651130 57.02.02 Ajutoare soc. in natura 0.00 12,000.00 30,000.00
23 650401 57.02.02 Ajutoare soc. in natura 0.00 300.00 500.00
23 650402 57.02.02 Ajutoare soc. in natura 0.00 2,518.00 4,800.00
Disponibilitaţi 14,818.00 14,818.00 35,300.00
23 650000 59 TITL. IX Alte cheltuieli 4,350.00
23 650402 59.01.00 Burse 4,170.00 6,000.00
Disponibilitaţi 4,350.00 4,170.00 6,000.00
23 TOTAL BUGET DE STAT 436,187.00 435,749.52
24 650000 10 TITL. I Chelt de personal 382,000.00
24 650302 10.01.01 Salarii de baza 80,549.00 74,170.00
24 650302 10.01.06. Alte sporuri 474.00
24 650302 10.01.11 Fond aferent platii cu ora 3,124.00 6,090.00
24 650302 10.01.13 Indemnizatii de delegare 0.00 290.00
24 650302 10.01.15 Aloc. ptr transp la si de la locul de mun 0.00
24 650302 10.01.30 Alte drepturi salariale in bani 0.00 290.00
24 650302 10.03.01 Contr de asig soc de stat 17,613.00 16,385.00
24 650302 10.03.02 Contride asigurări de somaj 420.00 435.00
24 650302 10.03.03 Contr de asigi soc de sanat 4,375.00 4,060.00
24 650302 10.03.04 Cont de asig pt acci de mca si boli prof 135.00 145.00
24 650302 10.03.06 Contri pt conc si indemn 870.00 725.00
650302 INVATAMANT PRIMAR 107,560.00 102,590.00
24 650401 10.01.01 Salarii de baza 55,132.00 53,330.00
24 650401 10.01.11 Fond aferent platii cu ora 5,182.00 4,410.00
24 650401 10.01.13 Indemnizatii de delegare 0.00 210.00
24 650401 10.01.15 Aloc. ptr transp la si de la locul de mun 0.00
24 650401 10.01.30 Alte drepturi salariale in bani 0.00 210.00
24 650401 10.03.01 Contr de asig soc de stat 12,986.00 11,865.00
24 650401 10.03.02 Contride asigurări de somaj 296.00 315.00
24 650401 10.03.03 Contr de asigi soc de sanat 3,146.00 2,940.00
24 650401 10.03.04 Cont de asig pt acci de mca si boli prof 100.00 105.00
24 650401 10.03.06 Contri pt conc si indemn 2,507.00 525.00
650401 INVATAMANT SEC INFERIOR 79,349.00 73,910.00
24 650402 10.01.01 Salarii de baza 139,588.00 127,500.00
24 650402 10.01.11 Fond aferent platii cu ora 10,192.00 10,500.00
24 650402 10.01.13 Indemnizatii de delegare 13.00 500.00
24 650402 10.01.15 Aloc. ptr transp la si de la locul de mun
24 650402 10.01.30 Alte drepturi salariale in bani 500.00
24 650402 10.03.01 Contr de asig soc de stat 31,278.00 28,250.00
24 650402 10.03.02 Contride asigurări de somaj 736.00 750.00
24 650402 10.03.03 Contr de asigi soc de sanat 7,778.00 7,000.00
24 650402 10.03.04 Cont de asig pt acci de mca si boli prof 240.00 250.00
24 650402 10.03.06 Contri pt conc si indemn -4,333.00 1,250.00
650402 INVATAMANT SEC SUPERIOR 185,492.00 176,500.00
24 10 Disponibilitaţi 382,000.00 372,401.00 353,000.00
24 650000 20 TITL. II Bunuri si servicii 93,000.00 0.00
24 650302 20.01.01 Furnituri de birou 0.00 290.00
24 650302 20.01.02 Materiale pentru curatenie 0.00 290.00
24 650302 20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica 13,453.00 17,400.00
24 650302 20.01.04 Apa, canal si salubritate 1,700.53 2,030.00
24 650302 20.01.06 Piese de schimb 0.00
24 650302 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 773.00 1,450.00
24 650302 20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 815.00 870.00
24 650302 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 1,047.00 2,320.00
24 650302 200200 Reparatii curente 0.00 870.00
24 650302 20.03.01 Hrana pentru oameni 0.00
24 650302 20.04.01 Medicamente 0.00
24 650302 20.04.02 Materiale sanitare 0.00
24 650302 20.04.04 Dezinfectanti 0.00
24 650302 20.05.01 Uniforme si echipament 0.00
24 650302 20.05.30 Alte obiecte de inventar 0.00 870.00
24 650302 20.06.01 Deplasari interne, detaşări, transferări 0.00 290.00
24 650302 20,13,00 Pregatire profesionala 290.00 290.00
24 650302 20.30.30. Alte chelt cu bunuri si servicii 0.00 2,320.00
650302 INVATAMANT PRIMAR 18,078.53 29,290.00
24 650401 20.01.01 Furnituri de birou 0.00 210.00
24 650401 20.01.02 Materiale pentru curatenie 0.00 210.00
24 650401 20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica 9,741.00 12,600.00
24 650401 20.01.04 Apa, canal si salubritate 1,229.00 1,470.00
24 650401 20.01.06 Piese de schimb 0.00 0.00
24 650401 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 563.00 1,050.00
24 650401 20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 591.00 630.00
24 650401 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 763.00 1,680.00
24 650401 200200 Reparatii curente 0.00 630.00
24 650401 20.03.01 Hrana pentru oameni 0.00
24 650401 20.04.01 Medicamente 0.00
24 650401 20.04.02 Materiale sanitare 0.00
24 650401 20.04.04 Dezinfectanti 0.00
24 650401 20.05.01 Uniforme si echipament 0.00
24 650401 20.05.30 Alte obiecte de inventar 0.00 630.00
24 650401 20.06.01 Deplasari interne, detaşări, transferări 0.00 210.00
24 650401 20.13.00 Pregatire profesionala 210.00 210.00
24 650401 20.30.30. Alte chelt cu bunuri si servicii 0.00 1,680.00
650401 INVATAMANT SEC INFERIOR 13,097.00 21,210.00
24 650402 20.01.01 Furnituri de birou 0.00 500.00
24 650402 20.01.02 Materiale pentru curatenie 693.31 500.00
24 650402 20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica 23,453.71 30,000.00
24 650402 20.01.04 Apa, canal si salubritate 2,941.71 3,500.00
24 650402 20.01.06 Piese de schimb 0.00
24 650402 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1,754.06 2,500.00
24 650402 20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1,408.41 1,500.00
24 650402 20.01.30 Alte bun si servi ptr într si funct 2,920.25 4,000.00
24 650402 200200 Reparatii curente 468.27 1,500.00
24 650402 20.03.01 Hrana pentru oameni 0.00
24 650402 20.04.01 Medicamente 0.00
24 650402 20.04.02 Materiale sanitare 0.00
24 650402 20.04.04 Dezinfectanti 0.00
24 650402 20.05.01 Uniforme si echipament 0.00
24 650402 20.05.30 Alte obiecte de inventar 1,480.00 1,500.00
24 650402 20.06.01 Depl interne, detaş, transf 442.00 500.00
24 650402 20.13.00 Pregatire profesionala 500.00 500.00
24 650402 20.30.30. Alte chelt cu bunuri si servicii 0.00 4,000.00
650402 INVATAMANT SEC SUPERIOR 36,061.72 50,500.00
24 20 Disponibilitaţi 93,000.00 67,237.25 101,000.00
24 650000 57 TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 13,000.00
24 650302 57.02.02 Ajutoare sociale in natura 130.00 3,770.00
650302 INVATAMANT PRIMAR 130.00 3,770.00
24 650401 57.02.02 Ajutoare sociale in natura 244.00 2,730.00
650401 INVATAMANT SEC INFERIOR 244.00 2,730.00
24 650402 57.02.02 Ajutoare sociale in natura 7,648.00 6,500.00
650402 INVATAMANT SEC SUPERIOR 7,648.00 6,500.00
24 57 Disponibilitaţi 13,000.00 8,022.00 13,000.00
24 650000 59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01) 15,000.00
24 650302 59.01 Burse 5,586.00 4,350.00
650302 INVATAMANT PRIMAR 5,586.00 4,350.00
24 650401 59.01 Burse 4,017.00 3,150.00
650401 INVATAMANT SEC INFERIOR 4,017.00 3,150.00
24 650402 59.01 Burse 2,658.00 7,500.00
650102 INVATAMANT SEC SUPERIOR 2,658.00 7,500.00
24 59 Disponibilitaţi 15,000.00 12,261.00 15,000.00
24 TOTAL BUGET LOCAL 503,000.00 459,921.25 482,000.00
5003 Disp. ven propri min inst publ.. 34,431.55 28,484.00 33,500.00
5004 Disp. ven propri inst publ.loc. 18,066.89 857.00 8,000.00

  DIRECTOR,                                                                                                                                                       CONTABIL ŞEF,

 Prof. Mandache Emilia                                                                                                                                     Ec. Vid Lucreţia