Despre noi – Organigramă

Organigramă Liceul cu Program Sportiv Arad – Anul școlar 2023-2024

Liceul cu Program Sportiv Arad

“Școala mea – armonie și echilibru între a cunoaște, a ști, a lupta pentru a deveni un sportiv cult și pe culmi”

Liceul cu Program Sportiv Arad funcționează din 01.09.1996, numindu-se la vremea respectivă L.P.S.-C.S.S. Arad. În primul an de funcționare, au existat două clase pe nivel, orele de curs desfășurându-se la Grup Școlar Industrial “Aurel Vlaicu” Arad.

Începând cu anul școlar 2010-2011, Liceul cu Program Sportiv s-a mutat în cartierul Bujac, datorită unirii cu Școala Generală nr. 9 Arad. În prezenta locație, elevii noștri iși desfășoară activitatea în condiții foarte bune, atât activitatea educativă, cât și cea sportivă. Orele se desfășoară în săli de clasă dotate, două laboratoare de informatică, un laborator de limba și literatura română, un centru de documentare și informare și o bibliotecă cu un volum de carte care cuprinde peste 1500 de exemplare. Instituția noastră de învățământ beneficiază de un complex sportiv modern: două terenuri sportive, o sală de sport utilată conform normelor europene și o pistă pentru desfășurarea probelor de atletism. Liceul cu Program Sportiv are ca structură Grădinița PP4, PP8 și PN7. Locație aparținătoare Liceului cu Program Sportiv este și școala din cartierul Gai.

Calitatea actului educațional

Calitatea în școala noastră este asigurată de către cadre didactice calificate, majoritatea titulari cu gradele didactice I și II, bine pregătite din punct de vedere profesional.

Profesorii care alcătuiesc catedra de pregătire practică sportivă sunt profesori cu un palmares deosebit, cu rezultate sportive foarte bune la nivel național și internațional, unii dintre ei fiind antrenori emeriți.

Având în vedere ca Liceul cu Program Sportiv Arad este o școală vocațională unică în județ, pe lângă sportivii de performanță de renume, școlarizăm și elevi care practică sportul în secțiile proprii ale instituției noastre, respectiv handbal, baschet, atletism, precum și numeroși sportivi legitimați la sporturile individuale: judo, kaiac canoe, natație, lupte, tenis. De-asemenea, ne mândrim și cu elevi cu rezultate onorabile și la învățătură: limba și literatura română, religie, chimie. La nivelul școlii se organizează clubul de lectură “În lumea cărților”. Anual, catedra limbă și comunicare publică revista școlii “Tribuna sportivului”, iar membrii clubului de lectură publică revista “În lumea cărților”.

De-asemenea, școala beneficiază de servicii medicale în toate locațiile instituției de învățământ, profesor logoped și servicii de consiliere.

Printre proiectele desfășurate la nivelul instituției amintim: proiectul transfrontalier cu Liceul Dusan Vasiljev și Liceul de economie din Kikinda, Simpozionul Național al cititorului atemporal “Ești în trend și dacă citești”, Simpozionul Internațional “Aportul activităților curriculare și extracurriculare în dezvoltarea educabilului”, Tabăra de creație “O plimbare prin pădurea narativă”, Tabăra sportivă “Gândește local, acționează global”; activități social-umanitare desfășurate în parteneriat cu Asociația Ofensiva Tinerilor, Asociația Împreună suntem viitorul și Asociația Căminul de bătrâni și casa de copii MMC.

Viziunea

Dorim să realizăm un specific propriu Liceului cu Program Sportiv Arad care să-l diferenţieze de instituţiile de învăţământ prin asigurarea evidentă a dezvoltării libere şi integrale a individualităţii umane ca personalitate autonomă şi creativă şi, prin finalităţi, să asigurăm formarea şi dezvoltarea competenţelor necesare integrării sociale locale, naţionale şi europene.

Misiunea școlii

Misiunea noastră este să asigurăm tinerilor, printr-o educaţie de calitate şi în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, dezvoltarea fizică armonioasă, iar prin sporturile practicate de aceştia să-i regăsim în loturile şi echipele naţionale, să-i pregătim pentru educaţia permanentă, pentru ca aceştia să devină conştienţi de valoarea lor şi competitivi. Vom promova un management eficient prin care să fie canalizate toate resursele materiale, umane, relaţionale, informaţionale şi curriculare spre adevăratul beneficiar al actului educaţional – elevul sportiv. Ne propunem să asigurăm un climat stimulativ care să permită valorificarea integrală a resurselor şi disponibilităţilor fiecărui membru al comunităţii educaţionale, precum şi un mediu sănătos de viaţă, pornind de la proverbul „Minte sănătoasă într-un corp sănătos”.